hobit16

Bitvy

Bitva o Helmův Žleb

Bitva o Helmův Žleb

Válka o Prsten
Datum: Březen 3-4, 3019 Třetí Věk
Místo: Helmův Žleb (hlavně Hláska)
Výsledek: Vítězství Rohirů
Bojující strany

Rohirové, Tři Lovci, Huorni

Skurut-hai ze Železného Pasu, Vrchovci

Velitelé
Théoden
Éomer
Aragorn II
Erkenbrand
Gandalf Bílý
Neznámí
Síla

Okolo 3000 Rohirů, a "les" Hournů

10,000

Ztráty

Těžké, ale přesné počty nejsou známy

Celá síla Skurut-Hai a mnoho vrchovců, zbytek se vzdal.

Rohan

Armáda Rohanu čítala 1000 jezdců z Edorasu , kterým velel Král Théoden. V těchto silách byl zahrnut Aragorn, Gimli, Legolas, a Théodenův synovec Éomer. Tato armáda se připojila do bitvy s další posádkou čítající také okolo 1000 členů. Tato armáda byla dále posílena o dalších 1000 rozptýlených Rohirů ze Západu, shromážděni Gandalfem a pod velením Erkenbranda. Les Hournů vstoupil do údolí nezávisle, hledajíc pomstu na Sarumanových Skurutech.

Železný pas

Armáda Sarumana se skládala z jeho speciálně vytvořených Skřetech – Skurut-hai podpořeny lidmi - Vrchovci. Celková velikost Sarumanových sil nebyla specifikována, ale byla mnohem větší než vojsko Rohirů držící tvrz.

Bitva

Sarumanovy síly dorazili k žlebu kolem půlnoci a rychle zmenšili obranu, a pokoušeli se rozbít bránu beranidlem. Ale Aragorn, Éomer, a někteří další Rohirové je napadli, skrz průchod na straně Hlásky, a rozptyli nepřátelé ohrožující bránu. Skřeti a Vrchovci pak zvedli stovky žebříků po celém rozložení hradby. Aragorn a Éomer museli opakovaně přesouvat obránce, kteří byly unavení, a odrážet Skřety a shodit žebříky od zdi. Jenže se Skřeti dovnitř stejně dostali, a zatímco byli obránci zaneprázdněni s vojáky na zdi, ale náhle zaútočil poté, co se dostali přes zeď. Obránci rychle zareagovali a tlačili Skřety zpátky, byly zablokováni až pod dohledem Gimliho.

Nicméně, nepřátelé se vrátili a způsobili výbuch pomocí zařízení které vynalezl Saruman. To udělalo širokou díru ve zdi, a Skřeti již nemohli být zastaveni. Obránci ustoupili do Hlásky a Třpytivých jeskyní. Brzy skřeti začali používat Sarumanův oheň k udržení si přístupu do Hlásky. V této chvíli, když, roh Helmova Žlebu troubil, a potom co Aragorn a Theodén vyjeli vpřed do bitvy, a muži je pěšky následovali. Théoden a Aragorn sráželi Skřety a Vrchovce dolů do Hráze

Obě armády si poté všimli mnoha stromů, Huornů, kteří se hrnuli do cesty Skřetům aby nemohli utéct. Pak dorazil Gandalf, Erkenbrand, a s nimi jezdců ze Západní Marky, a zaútočili. Vrchovci byli z Gandalfa tak vyděšení, že již nebyly schopni bojovat. Skřeti ztratili kontrolu a prchali k stromům, kde byli Hourni a zničili je. A tak. Rohan vyhrál bitvu.

Následky

Po bitvě ti, z Vrchovců, kteří se vzdali, dostali od krále Théodena milost a měli dovoleno vrátit se domů. Museli slíbit Rohirům, že již nebudou nikdy útočit. Zabití Vrchovci byli pohřbeni v kopci kromě těl Skřetů.

Žádné komentáře