hobit16

Bitvy

Bitva Pěti Armád

Bitva Pěti Armád
Konflikt: Bitva Pěti Armád
Datum: 23. Listopad, 2941 Třetí Věk
Místo: Svahy Ereboru, Udolí a ruiny Města
Výsledek: Vítězství Lidí, Elfů a Trpaslíků
Bojující strany

Elfové, Lidé, Trpaslíci a Orli

Skřeti,Vrci,

Velitelé
Gandalf
Thranduil
Bard Lučištník
Dáin
Thorin
Gwaihir
Bolg †
Síla

Přes  1,000 Elfích kopiníků a lučištníků, asi 200 Mužů z Jezerního Města, přes  500 Trpaslíků z Durinova rodu,  trpasličí veteráni z Železných Hor, mnoho orlů, 12 společníků Thorina, a Medděd

 

Asi 6-10,000 nebo více Skřetů a Vrci

Ztráty

Mnoho

Všichni

    Bitva Pěti Armád byla svedena roku 2941 Třetího Věku. Do pěti armád patřili Skřeti a Vrci proti Lidem, Elfům a Trpaslíkům, blízko Osamělé Hory. Potom co Bard Lučištník zabil Draka Šmaka. Byla hlavní prioritou bitva, Lidí z Jezerního Města a Lesních Elfů, kteří obléhali Trpaslíky v Osamělé Hoře, když třináct trpaslíků v Ereboru pod velením Thorina Pavézy odmítlo vydat některé z pokladů, které předtím držel Šmak.

Úvod

Rozhodnutí Thorina nedarovat žádné poklady, dostalo trpaslíky do zatraceného obležení, s Thranduilem a Bardem, kteří čekali, než vyjdou ven z hory. Nicméně, Thorin poslal zprávu s prosbou naléhavé pomoci svým příbuzným a jako posli si vybral Vrány, které žily u Osamělé Hory. Ty zastihly Daina II Železnou nohu blízko Železných Hor, a tak začal pochodovat s 500 těžce ozbrojenými Trpaslíky k Ereboru, většina z nich byly zkušení bojovníci z Války mezi Skřety a Trpaslíky. Když Dainovi síly přicestovali, Bitva byla téměř počata mezi dvěmi stranami (nyní byly tři armády na poli), ale na poslední chvíli zasáhl Gandalf mezi ně a ukázalo se, že zatímco se hašteřili mezi sebou, Skřeti z Mlžných a Šedých hor vedené Bolgem měli příležitost pochodovat proti nim.

Bitva

Všichni tři velitelé se shodli v tom, že skřeti byli nepřátelé všech a tak byly předchozí křivdy mezi nimi odloženy, aby mohli čelit větší hrozbě. Postavili síly na dvou ostruhách Hory, které lemovaly údolí vedoucí k nyní uzavřené Velké bráně Ereboru; pouze vstup do hory zůstal otevřen. 500 Trpaslíků a asi 200 Jezerních válečníků utvořili formace spolu s více jak 1000 Elfy, n
zatímco se lehké zadní voje řadily po ústí údolí, aby nalákaly Skřety mezi ony dva ostruhy hory, a tam je zničily. Bilbo Pytlík se pokusil sednout si dál od bitvy na havraní Vrch, který byl v držení Elfů.

Zanedlouho přišli Skřeti (teď byly na poli už čtyři armády), a tak první plán zafungoval: nalákali se do pasti a utržili těžké ztráty. Jenomže, vzhledem k jejich vyššímu počtu, je spojenectví Svobodných národů neudrželo dlouho. Druhá vlna byla ještě horší, než první a teď šlo na Horu mnoho Skřetů z druhé strany, a tak začal útok z obou stran, a hlavní vlna se stále tlačila kupředu. Bitva zuřila přes hory, a byl slyšet velký hluk: Thorin a jeho 12 Trpasličích společníků uvnitř hory shodili dolů kus kamenné zdi, to zabilo mnoho Skřetů. Thorin a Společnost se objevila, krytí nejlepším brnění a ozbrojeni nejlepšími zbraněmi, které se v Ereboru dali nalézt. Než Thorin zavelel, "Ke mně, moji pokrevenci" a sestoupil dolů do údolí, do bitvy, mnoho Lidí, Trpaslíků a Elfů se k němu přidalo. Thorin pokračoval dopředu a razil si cestu až k obrovským Skřetům, jenž chránili Bolga, ale nemohl přes ně projít. Bitva se zvrhla v chaotický boj na blízko.

Jak se bitva obracela proti Svobodným Lidem, přiletěla velká armáda obrovských Orlů z Mlžných Hor, vedení Gwaihirem, Pánem větru. Bilbo byl první, kdo uviděl jejich příchod na scénu (teď byla na poli poslední pátá armáda) a začal křičet: "Orli přilétají!", a výkřik pokračoval dál mezi vojáky Svobodného Lidu. Na tomto místě byl Bilbo trefen velkým kamenem hozeným Skřetem, který byl na úbočí Hory, po tom upadl do bezvědomí. S podporou Orlů se bitva zase obrátila proti Skřetům. Než přišel Medděd, patrně slyšel, že se k nim blíží další vojsko Skřetů. Tentokrát se neobjevil v jeho normální podobě obrovského Muže, ale v podobě obrovského Medvěda. Medděd se řítil skrz linii skřetů, ale zastavil se u Thorina aby ho odnesl z bitvy. Poté se Medděd vrátil zpět do bitvy s ještě větším vztekem a rozdrtil ochranu Bolga, nakonec se Bolg raději zabil sám. Skřeti nakonec propadli panice a začali se rozptylovat.

Následky

Thorin Pavéza byl smrtelně raněn v boji, a jeho synovci Fíli a Kíli zemřeli chráníce ho vlastním tělem. Thorin zemřel zanedlouho po bitvě, poté co se setkal s Bilbem naposledy. Po porážce Skřetů a Vrků, si vítězové rozdělili poklad. Bard si vzal Bilbův čtrnáctý podíl z pokladu a stříbro a vrátil Arcikam, načež se podělili o zisky s Jezerními lidmi a Elfím králem Thranduilem. Bilbo, přesto, že daroval svůj podíl, byla mu nabídnuta bohatá odměna od Daina Železné nohy ale odmítl si vzít více než dvě malé truhlice zlata a stříbra. Říká se, že v ten den byly zabity tři čtvrtiny Skřetích vojáků ze severu.
Žádné komentáře