hobit16

- Chronologie Bilbovy Cesty

   Nečekaná, ale pro pozdější vývoj událostí velice důležitá výprava hobita Bilba Pytlíka s družinou třinácti trpaslíků k Osamělé hoře, se odehrála v letech 2941-41 Třetího slunečního věku a trvala zhruba jeden rok a dva měsíce. Během této doby zažil Bilbo s trpaslíky mnohá dobrodružství a navštívil mnohá podivuhodná místa. Mnoho dní však také strávili prostou jízdou pustým krajem, kde nebylo nic, co by stálo za zmínku - proto jsou v některých místech příběhu velké časové skoky, které překlenují dějově nezajímavá prázdná místa. Při čtení příběhu je ale nutné tyto skoky registrovat, neboť nám dávají celkem dokonalou představu o rozloze Středozemě a o vzdálenostech, které musel poutník urazit, pakliže chtěl dojít z jednoho místa na druhé...(Při nepozorném čtení totiž můžeme získat zkreslenou představu o tom, že např. cesta z Kraje do Roklinky zabrala družině jen několik málo dní, během kterých ještě stihli zažít neuvěřitelné dobrodružství se třemi zlobry. Realita však byla jiná, a ve skutečnosti trpaslíkům tato cesta trvala déle než jeden měsíc, během kterého ušli něco přes 400 mil(!).) V následující chronologii jsou uvedena všechna důležitá data z Hobita. Je třeba mít na paměti, že pouze 27. duben, slunovrat, 22. září 2941 a 1. máj 2942 uvedl sám Tolkien nebo je z jeho textu lze jasně vyvodit. Všechna ostatní data vznikla výpočtem a jsou jen dohadem.


25. DUBEN Gandalf navštěvuje Bilba v Dnu Pytle.
26. DUBEN Středa. Neočekávaný dýchánek.
27. DUBEN Thorin a jeho společníci vyjíždějí v 11 hodin dopoledne z Hobitína.
29. KVĚTEN Družina přejíždí řeku a je lapena zlobry.
4. ČERVEN Brodí se přes Bruinen a za soumraku přijíždějí do Roklinky.
1. RADOSTINY Předvečer slunovratu. Elrond objevuje měsíční písmena na Thrórově mapě.
SLUNOVRAT Družina opouští Roklinku.
16. ČERVENEC Pondělí. V noci jsou lapeni skřety.
19. ČERVENEC Čtvrtek. Gandalf a trpaslíci uprchnou, Bilbo nachází Prsten, setkává se s Glumem a uprchne. Družina je polapena vlky a zachráněna orly.
20. ČERVENEC Družina je přenesena ke Skalbalu a v polovině odpoledne přichází k Meddědovi.
22. ČERVENEC Časně odpoledne vyjíždějí od Medděda.
25. ČERVENEC Gandalf na kraji Temného hvozdu opouští družinu a odjíždí s poníky zpět do Roklinky.
16. SRPEN Družina překračuje Začarovanou řeku. Bombur upadá do spánku.
22. SRPEN V noci opuštějí stezku.
23. SRPEN Před svítáním je Thorin zajat lesními elfy a ostatní trpaslíci obřími pavouky. Bilbo trpaslíky osvobodí.
24. SRPEN Trpaslíci jsou za šera pochytáni lesními elfy a odvedeni do síní krále elfů.
21. ZÁŘÍ Družina odpoledne uniká králi elfů a za soumraku se dostává k chýším vorařů.
22. ZÁŘÍ Po západu slunce dorazí do Jezerního města.
9. ŘÍJEN Odjezd na člunu z Jezerního města.
12. ŘÍJEN Družina opouští řeku a pokračuje k Osamělé hoře.
14. ŘÍJEN Tábor se stěhuje do západního údolí.
19. ŘÍJEN Bilbo objevuje utajenou stezku. Tábor se stěhuje do skrytého arkýře.
30. ŘÍJEN Durinův den. Za soumraku se otvírají tajné dveře. Bilbo navštěvuje Šmaka a o půlnoci se vrací k trpaslíkům.
1. LISTOPAD Bilbo se odpoledne vrací do Šmakovy síně. Večer Šmak rozbije dveře, napadne Jezerní město a je zabit.
2. LISTOPAD Skřeti, Medděd a Gandalf se dozvídají o Šmakově smrti.
3. LISTOPAD Vojsko krále elfů odchází z Temného hvozdu. Thorin se to dozvídá.
4. LISTOPAD Elfové se obracejí k Jezernímu městu.
6. LISTOPAD Elfové přicházejí do Jezerního města. Dáin dostává vzkaz.
12. LISTOPAD Elfové a Jezerní lidé míjejí severní konec Dlouhého jezera.
15. LISTOPAD Spojená vojska přicházejí za šera do Dolu.
16. LISTOPAD Osamělá hora je obklíčena.
22. LISTOPAD Bilbo dává králi elfů a Bardovi Arcikam.
23. LISTOPAD Brzy ráno přichází Dáin. Bitva pěti armád. Thorin a Bolg jsou zabiti. Dáin II. Železná noha se stává Králem pod Horou a obnovuje tamní trpasličí království.
27. LISTOPAD Gandalf, Bilbo a Medděd opouštějí Osamělou horu.
30. PROSINEC Přijíždějí k Meddědovi a zůstávají tam až do jara.
1. KVĚTEN Gandalf a Bilbo přijíždějí do Roklinky.
8. KVĚTEN Odjíždějí do Hobitína a přijíždějí tam v červnu.