hobit16

- Třetí věk

Chronologie Třetího Věku

     Pro Eldar to byla léta stmívání. Dlouho v míru vládli Třemi prsteny, zatímco Sauron spal a Jeden prsten byl ztracen; nepokoušeli se však o nic nového a žili ve vzpomínkách na minulost. Trpaslíci se skrývali v hlubinách a střežili své poklady, když se však zlo začalo opět probouzet a znovu se objevili draci, jejich starobylé poklady byly jeden po druhém pleněny a z nich se stal bludný lid. Moria dlouho zůstávala bezpečná, ale její obyvatelstvo se tenčilo, až mnohé z jejích obrovitých síní stály temné a prázdné. I moudrosti a délky života Númenorejců ubývalo, jak se mísili s menšími lidmi. Když uplynulo asi tisíc let a na Velký zelený hvozd padl první stín, objevili se ve Středozemi Istari neboli čarodějové. Později se říkalo, že přišli z Dalekého západu a byli posli vyslanými, aby se změřili se Sauronovou mocí a sjednotili všechny, kdo měli vůli odporovat mu; bylo jim však zapovězeno odpovídat na sílu silou nebo se pokoušet ovládat elfy či lidi násilím a strachem. Přišli proto v podobě lidí, třebaže nikdy nebyli mladí a stárli jen pomalu, a měli mnohou moc v mysli i rukou. Svá pravá jména odhalili nemnohým, ale používali jména, jaká jim byla dána. Dva nejvyšší z toho řádu (praví se, že celkem jich bylo pět) byli Eldar nazýváni Curunír, "Dovedný muž", a Mithrandir, "Šedý poutník", ale lidmi na Severu Saruman a Gandalf. Curunír často cestoval ny Východ a nakonec se usídlil v Železném pasu. Mithrandir se nejdůvěrněji přátelil s Eldar, většinou putoval po Západě a nikdy si nezřídil stálé obydlí.
O Třech prstenech věděli po celý Třetí věk jen ti, kdo je nosili. Na konci však bylo známo, že zprvu je drželi tři největší Eldar: Gil-galad, Galadriel a Círdan. Gil-galad dal svůj prsten Elrondovi, než zemřel, Círdan později svůj předal Mithrandirovi. Círdan totiž viděl dál a hlouběji než kdo jiný ve Středozemi a uvítal Mithrandira v Šedých přístavech, věda, odkud přichází a kam se bude vracet. "Vezmi si ten prsten, Mistře," řekl, "tvá práce bude těžká, ale on ti bude oporou v úmorné lopotě, kterou jsi na sebe vzal. Neboť toto je Prsten ohně a jím můžeš znovu rozdmychat srdce ve světě, který ochládá. Mé srdce však patří Moři a budu zůstávat u šedých břehů, dokud neodpluje poslední loď. Budu na tebe čekat."

Rok

2

Isildur sází semenáček Bílého stromu v Minas Anor. Předává Jižní království Meneldilovi. Záhuba na Kosatcových polích; Isildur a jeho tři starší synové jsou zabiti.

3

Ohtar přináší úlomky Narsilu do Imladris.

10

Valandil se stává králem Arnoru.

109

Elrond si bere Celebrían, Celebornovu dceru.

130

Narození Elrondových synů Elladana a Elrohira.

241

Narození Arwen Undómiel.

420

Král Ostoher přestavuje Minas Anor.

490

První vpád Východňanů.

500

Rómendacil I. poráží Východňany.

541

Rómendacil zabit v bitvě.

830

Falastur zahajuje řadu Lodních králů v Gondoru.

861

Smrt Eärendura a rozdělení Arnoru.

933

Král Eärnil I. dobývá Umbar a ten se stává pevností Gondoru.

936

Král Eärnil I. se ztrácí na moři.

1015

Král Ciryandil zabit při obléhání Umbaru.

1050

Hyarmendacil poráží Harad. Gondor dosahuje vrcholu moci. Asi v tom čase padá stín na Velký zelený hvozd a lidé mu začínají říkat Temný hvozd. První zmínky v záznamech o Periannath, když Chluponozi přicházejí do Eriadoru.

c. 1100

Moudří (Istari a přední Eldar) odhalují, že v Dol Gulduru se opevnila zlá moc. Soudí se, že je to jeden z nazgulů.

1149

Začíná vláda Atanatara Alcarina.

c. 1150

Plavíni přicházejí do Eriadoru. Statové procházejí průsmykem Rudorohu a postupují do Koutce a do Vrchoviny.

c. 1300

Zlé stvůry se opět začínají množit. V Mlžných horách přibývá skřetů a napadají trpaslíky. Znovu se objevují nazgulové. Hlavní z nich jde na Sever do Angmaru. Periannath se stěhují na západ, mnozí se usídlují v Hůrce.

1356

Král Argeleb I. zabit v bitvě s Rhudaurem. Asi tou dobou opuštějí Statové Koutec a někteří se vracejí do Divočiny.

1409

Černokněžný král z Angmaru vpadá do Arnoru. Král Arveleg I. zabit. Fornost a Tyrn Gorthad jsou uhájeny. Věž Amon Sul zničena.

1432

Gondorský král Valacar umírá a propuká občanská válka. Příbuzenský svár.

1437

Vypálení Osgiliathu a ztráta palantíru. Eldacar prchá do Rhovanionu, jeho syn Ornendil je zavražděn.

1447

Eldacar se vrací a vyhnání uchvatitele Castamira. Bitva u brodu Erui. Obléhání Pelargiru.

1448

Vzbouřenci unikají a uchvacují Umbar.

1540

Král Aldamir zabit ve válce s Haradem a umbarskými korzáry.

1551

Hyarmendacil II. poráží Haradské.

1601

Mnoho Periannath se stěhuje z Hůrky a Argeleb II. jim dává zemi za Baranduinou.

c. 1630

Připojují se k nim Statové přicházející z Vrchoviny.

1634

Korzáři plení Pelargir a zabíjejí krále Minardila.

1636

Velký mor pustoší Gondor. Smrt krále Telemnara i jeho dětí. Bílý strom v Minas Anor umírá. Mor se šíří na sever a na západ a mnohé části Eriadoru pustnou. Za Baranduinou Periannath přežívají, ale utrpí velké ztráty.

1640

Král Tarondor přemísťuje královský dvůr do Minas Anor a sází semenáček Bílého stromu. Osgiliath se začíná rozpadat. Mordor zůstává nestřežen.

1810

Král Telumehtar Umbardacil znovu dobývá Umbar a vypuzuje korzáry.

1851

Začínají útoky Vozatajů na Gondor.

1856

Gondor ztrácí území na východě a Narmacil II. padne v bitvě.

1899

Král Calimehtar poráží Vozataje na Dagorladu.

1900

Calimehtar staví v Minas Anor Bílou věž.

1940

Gondor a Arnor obnovují styky a utvářejí spojenectví, Arvedui si bere Fíriel, dceru Ondohera Gondorského.

1944

Ondoher padne v bitvě. Eärnil poráží napřátele v jižním Ithilienu. Vítězí pak v Bitvě u tábora a zahání Vozataje do Mrtvých močálů. Arvedui vznáší nárok na gondorskou korunu.

1945

Korunu přijímá Eärnil II.

1974

Konec Severního království. Černokněžný král zachvacuje Arthedain a dobývá Fornost.

1975

Arvedui tone v zátoce Forochel. Palantíry z Annúminasu a Amon Sulu jsou ztraceny. Eärnur přijíždí s loďstvem do Lindonu. Černokněžný král poražen v Bitvě u Fornostu a pronásledován do Obrovišť. Mizí ze Severu.

1976

Aranarth přijímá titul Náčelníka Dúnadanů. Dědičné předměty Arnoru dány do úschovy Elrondovi.

1977

Frumgar vede Éothéod na Sever.

1979

Radda z Blat se stává prvním vladykou Kraje.

1980

Černokněžný král přichází do Mordoru a tam shromažďuje nazguly. V Morii se objevuje balrog a zabíjí Durina VI.

1981

Náin I. zabit. Trpaslíci prchají z Morie. Mnoho lesních elfů z Lórienu prchá na jih. Amroth a Nimrodel ztraceni.

1999

Thráin I. přichází do Ereboru a zakládá trpasličí království.

2000

Nazgulové se vynořují z Mordoru a obléhají Minas Ithil.

2002

Pád Minas Ithil, později známé jako Minas Morgul. Palantír uchvácen.

2043

Eärnur se stává králem Gondoru. Vyzván k boji Černokněžným králem.

2050

Výzva opakována. Eärnur jede k Minas Morgul a je ztracen. Mardil se stává prvním Vládnoucím správcem.

2060

Moc Dol Gulduru roste. Moudří se obávají, že by to mohl být Sauron opět nabývající podoby.

2063

Gandalf jde do Dol Gulduru. Sauron ustupuje a skrývá se na Východě. Začíná Ostražitý mír. Nazgulové zůstávají v Minas Morgul v klidu.

2210

Thorin I. opouští Erebor a jde na sever do Šedých hor, kde se nyní shromažďují pozůstatky Durinova lidu.

2340

Isumbras I. se stává třináctým vladykou a prvním z linie Bralů. Starorádi osídlují Rádovsko.

2460

Konec Ostražitého míru. Sauron se posílen vrací do Dol Gulduru.

2463

Tvoří se Bílá rada. Asi v tom čase nachází Stata Déagol Jeden prsten a je zavražděn Sméagolem.

2470

Asi tou dobou se Sméagol-Glum skrývá v Mlžných horách.

2475

Útok na Gondor obnoven. Osgiliath zničen nadobro a kamenný most zbořen.

c. 2480

Skřeti si budují tajné pevnosti v Mlžných horách, aby uzavřeli všechny průsmyky do Eriadoru. Sauron začíná osídlovat Morii svými stvůrami.

2509

Celebrían je na cestě do Lórienu přepadena v průsmyku Rudorohu a obdrží otrávenou ránu.

2510

Celebrían odjíždí přes Moře. Skřeti a Východňané zaplavují Calenardhon. Eorl Mladý vítězí na Poli Celebrantu. Rohirové se usídlují v Calenardhonu.

2545

Eorl padne v bitvě na Vysočině.

2569

Eorlův syn Brego dokončuje Zlatou síň v Edorasu.

2570

Bregův syn Baldor vstupuje do Zapovězených dveří a ztrácí se. Asi v tom čase se na dalekém Severu opět objevují draci a začínají napadat trpaslíky.

2589

Dáin I. zabit drakem.

2590

Thrór se vrací do Ereboru. Jeho bratr Grór jde do Železných hor.

c. 2670

Tobold vysazuje v Jižní čtvrtce "dýmkové koření".

2683

Hromželezo II. se stává desátým vladykou a začíná hloubit Velké Pelouchy.

2698

Ecthelion I. přestavuje Bílou věž v Minas Tirith.

2740

Skřeti obnovují své nájezdy do Eriadoru.

2747

Bandobras Bral poráží skřetí tlupu v Severní čtvrtce.

2758

Rohan napaden od západu i od východu a obsazen. Gondor napaden loďstvy korzárů. Helm Rohanský se uchyluje do Helmova žlebu. Wulf se zmocňuje Edorasu. 2758-9: Následuje Dlouhá zima. Velké utrpení a ztráty na životech v Eriadoru a v Rohanu. Gandalf přichází na pomoc Krajanům.

2759

Helmova smrt. Fréaláf vypuzuje Wulfa a zahajuje druhou řadu králů Marky. Saruman se usídluje v Železném pasu.

2770

Drak Šmak se snáší na Erebor. Dol zničen. Thrór uniká s Thráinem II. a Thorinem II.

2790

Thrór zabit skřetem v Morii. Trpaslíci se sbírají k odvetnému tažení. Narození Gerontia, později známého jako Starý Bral.

2793

Začíná válka trpaslíků a skřetů.

2799

Bitva v Nanduhirionu před Východní branou Morie. Dáin Železná noha se vrací do Železných hor. Thorin II. a jeho otec Thráin II. putují na západ. Usídlují se na jihu Ered Luin za Krajem (2802)

2800-64

Skřeti ze Severu obtěžují Rohan. Zabíjejí krále Waldu (2861)

2841

Thráin II. se vydává navštívit Erebor, ale je pronásledován Sauronovými služebníky.

2845

Trpaslík Thráin uvězněn v Dol Gulduru; je mu vzat poslední ze Sedmi prstenů.

2850

Gandalf opět vstupuje do Dol Gulduru a odhaluje, že jeho pánem je skutečně Sauron, který sbírá všechny Prsteny a hledá zprávy o Jednom a o Isildurově dědici. Nachází Thráina a dostává klíč od Ereboru. Thráin umírá v Dol Gulduru.

2851

Bílá rada se schází. Gandalf vybízí k útoku na Dol Guldur. Saruman jeho návrh potlačuje. (Později se ukázalo, že Saruman tehdy začal toužit po Jednom prstenu a doufal, že se Prsten snad odhalí, až bude hledat svého pána, bude-li Sauron nějaký čas ponechán v klidu.) Saruman začíná pátrat v oblasti Kosatcových polí.

2852

Umírá Belecthor II. Gondorský. Umírá Bílý strom a nelze najít žádný semenáček. Mrtvý strom zůstává stát.

2885

Haradští, podníceni Sauronovými vyslanci, překračují Poros a napadají Gondor. Synové Folcwina Rohanského zabiti ve službách Gondoru.

2890

V Kraji narozen Bilbo.

2901

Většina zbylého obyvatelstva Ithilienu odchází kvůli útokům mordorských skurutů. Je postaveno tajné útočiště Henneth Annun.

2907

Narození Gilraen, matky Aragorna II.

2911

Krutá zima. Baranduina a jiné řeky zamrzají. Od severu vpadají do Eriadoru bílí vlci.

2912

Velké záplavy pustoší Enedwaith a Minhiriath. Tharbad je pobořen a opuštěn.

2920

Smrt Starého Brala.

2929

Arathorn, syn Aradora z Dúnadanů, si bere Gilraen.

2930

Arador zabit skalními obry. Narození Denethora II., syna Ectheliona II., v Minas Tirith.

2931

Aragorn, syn Arathorna II., narozen 1. března.

2933

Arathorn II. zabit. Gilraen bere Aragorna do Imladris. Elrond ho přijímá jako schovance a dává mu jméno Estel (Naděje); jeho původ se tají.

2939

Saruman zjišťuje, že Sauronivi služebníci propátrávají Anduinu u Kosatcových polí, a že se tedy Sauron dozvěděl o Isildurově konci. Je znepokojen, ale Radě neříká nic.

2941

Thorin Pavéza a Gandalf navštěvují v Kraji Bilba. Bilbo se setkává se Sméagolem-Glumem a nachází Prsten. Bílá rada se schází; Saruman souhlasí s útokem na Dol Guldur, protože si teď přeje zabránit Sauronovi, aby hledal v Řece. Sauron už má své plány, a proto opouští Dol Guldur. Bitva pěti armád v Dolu. Smrt Thorina II. Bard z Esgarotu zabíjí Šmaka. Dáin ze Železných hor se stává Králem pod Horou (Dáin II.).

2942

Bilbo se vrací do Kraje s Prstenem. Sauron se tajně vrací do Mordoru.

2944

Bard obnovuje Dol a stává se jeho králem. Glum vychází z Hor a začíná pátrat po "zloději" Prstenu.

2948

Narozen Théoden, syn rohanského krále Thengela.

2949

Gandalf a Balin navštěvují Bilba v Kraji.

2950

Narozena Findulas, dcera Adrahila z Dol Amrothu.

2951

Sauron se otevřeně prohlašuje Pánem a v Mordoru sbírá moc. Začíná obnovovat Barad-dur. Glum se obrací k Mordoru. Sauron posílá tři nazguly znovu obsadit Dol Guldur. Elrond odhaluje "Estelovi" jeho pravé jméno a původ a vydává mu úlomky Narsilu. Arwen, jež se právě vrátila z Lórienu, potkává Aragorna v lesích Imladris. Aragorn odchází do Divočiny.

2953

Poslední schůzka Bílé rady. Rozmluva o Prstenech. Saruman předstírá, že Jeden prsten odputoval Anduinou do Moře. Saruman se stahuje do Železného pasu, ujímá se ho a opevňuje se. Protože na Gandalfa žárlí a bojí se ho, posílá zvědy, aby špehovali každý jeho pohyb; všímá si jeho zájmu o Kraj; zanedlouho začíná vydržovat agenty v Hůrce a v Jižní čtvrtce.

2954

Hora osudu opět plane. Poslední obyvatelé Ithilienu prchají přes Anduinu.

2956

Aragorn se setkává s Gandalfem a začíná jejich přátelství.

2957-80

Aragorn podniká své velké cesty a tažení. Jako Thorongil slouží v přestrojení Thengelovi Rohanskému i Ecthelionovi II. Gondorskému.

2968

Narození Froda.

2976

Denethor se žení s Findulas z Dol Amrothu.

2977

Bain, syn Bardův, se stává králem Dolu.

2978

Narození Boromira, syna Denethora II.

2980

Aragorn přichází do Lórienu a tam opět potkává Arwen Undómiel. Aragorn jí dává Barahirův prsten a zasnubují se na pahorku Cerin Amroth. Asi v té době dospívá Glum na hranice Mordoru a seznamuje se s Odulou. Théoden se stává králem Rohanu.

2983

Narozen Faramir, syn Denethorův. Narození Smavěda.

2984

Smrt Ectheliona II. Denethor II. se stává Správcem Gondoru.

2988

Findulas umírá mladá.

2989

Balin opuští Erebor a vstupuje do Morie.

2991

V Rohanu narozen Éomundův syn Éomer.

2994

Balin hyne v Morii a trpasličí kolonie je zničena.

2995

Narozena Éomerova sestra Éowyn.

c. 3000

Stín Mordoru se dlouží. Saruman se opovažuje použít Orthanckého kamene, ale je lapen do léčky Sauronem, který má Kámen Ithil. Zrazuje Radu. Jeho zvědové hlásí, že Kraj je bedlivě střežen Hraničáři.

3001

Bilbova hostina na rozloučenou. Gandalf má podezření, že jeho prsten je Jeden prsten. Stráž Kraje je zdvojnásobena. Gandalf hledá zprávy o Glumovi a volá na pomoc Aragorna.

3002

Bilbo se stává Elrondovým hostem a usazuje se v Roklince.

3004

Gandalf navštěvuje Froda v Kraji a během následujících čtyř let návštěvy opakuje.

3007

Bainův syn Brand se stává králem v Dolu. Smrt Gilraen.

3008

Na podzim Gandalf naposledy navštěvuje Froda.

3009

Během následujících osmi let Gandalf a Aragorn čas od času obnovují pátrání po Glumovi. Prohledávají údolí Anduiny, Temný hvozd, Rhovanion a hranice Mordoru. Někdy během té doby se Glum sám odvážil do Mordoru a byl zajat Sauronem. Elrond posílá pro Arwen a ta se vrací do Imladris; hory a všechny země dál na východ začínají být nebezpečné.

3017

Glum propuštěn z Mordoru. Je zajat Aragornem v Mrtvých močálech a přiveden k Thranduilovi do Temného hvozdu. Gandalf navštěvuje Minas Tirith a čte Isildurův svitek.

3019  Válka o Prsten
Smrt Denethora II. Králem Gondoru a Arnoru se stává Elessar Telcontar, jeho správcem Denethorův syn Faramir. Král Elessar si bere Arwen.
Smrt Théodena. Králem Rohanu se stává Éomer.
3021 Éomer si bere Lothíriel Dol Amrothskou.