hobit16

- Jižané
 Haradští

Haradští byli lidé z Haradu, taktéž nazývaní Jižané.

Historie

   Númenorejci postavili během Druhého Věku na březích Umbaru veliké město, obrovský přírodní přístav na jižních březích zátoky Belfalas, který se nakonec proměnil na opevněné tvrze, z jejichž bran mohli vzdávat velký hold mnoha kmenům Haradu.

V době Války o Prsten, byli Jižané ve spojení se Sauronem a bojovali po boku jeho skřetích armád. Jezdili na gigantický tvorech připomínající slony, elefantech. Po Sauronově porážce spojili Jižané své síly s Východňany a Varjagy a jejich králové začali bojovat proti královi Elessarovi, stejně jako v dobách Prvního Věku.

Po mnoho let byli Haradští největším nepřítelem Gondoru. Několikrát napadli Sever. Nakonec byli Gondorští schopni zastavit Harad, ačkoli ne napořád. Během Války o Prsten byli Haradští spojeneci Saurona. Byl to Haradský válečník, který zranil Faramira. V bitvě na Pelennorských Polích použili Haradští Olifanty, ti byli pro Rohiry, kteří přišli na pomoc Minas Tirith, velikou hrozbou.

Prostředí

 

Země Haradských leží jižně od Gondoru , za řekou Poros. Primitivní a divoký Haradský žil v jednom z nejdrsnějších prostředí ve Středozemi. V zemích jižně od Gondoru, kde slunce pálí neustále a většinu z Haradských Velkých pláni proměnilo v poušť.  Kmeny haradských vedou kočovný život, procházejí jednu oázu za druhou aby našli drahocennou vodu a jídlo a aby mohli chovat krávy a jiná zvířata. Říkalo se, že dál na jihu, v Dálném Haradu byly husté džungle, ve kterých se dal najít materiál podobný bambusu, který využívali k výrobě zbraní, brnění, nádob a stavebnictví, v pouštních zemích Haradu bylo několik stromů, takže byl bambus používán namísto dřeva. Extrémní chudoba, jako důsledek jejich kočovného života, byl hlavním důvodem jejich oddanosti temnému pánu Sauronovi, který jim nabídl bohatství a vodu. Mohli mít vesnice a možná i města blízko pobřeží, kde by se dali chytat ryby a námořní obchod by umožnoval více městského způsobu života.Vojenské taktiky

O haradských se říká, že jsou to zkušení střelci a jezdci. V bitvě obvykle jedou na olifantech přímo do nepřátelských řad, působící tak teror a paniku; na takto zmatené nepřátele pak z beder olifantů házejí kopí a střílí šípy. Obvykle to stačí na to, aby se jejich nepřítel dal na útěk, a pokud ne, hlavní velitel útočí ze zadu, jako šelma a s nadšením a krvežíznivostí užívá kopí, meče a luky. V bitvě na Pelennorských polích haradští užili olifanty, aby rozprášili jednotky Rohanu.  Jak byli olifanti zvyklý a efektivní proti jízdě, útok byl z počátku úspěšný jenomže další posily (kniha) nebo Armáda mrtvích (film), která dorazila s Aragornem, úspěšně zničila olifanty a haradské.

Vedení


Harad, byla společnost rozdělena do mnoha kmenů , kterým také proto velelo mnoho kapitánů, velitelů, známích jako haradští králové. Málo z nich bylo považováno za skutečné vládce Haradu.
Pád Haradu


Všechny nejpůsobivější armády byly zničeny během bitvy na Pelennorských polích, v které Harad shromáždil největší vojsko jaké kdy bylo u nich k vidění, čítající mnoho tisíc mužů, všechny vyzbrojení luky, kopími, nebo třímající otěže olifanta. Po Sauronově porážce mnoho haradských lidí poslalo vyslance k Aragornovu dvoru a mírové rozhovory mohli začít ale mnoho haradských kmenů také pokračovalo v nepřátelství s Gondorem.


Korzáři z Umbaru

Historie

Po pádu Númenoru, osadníci z Umbaru čím dál více spadali pod nadvládu zla a tak byly nazváni Černí Númenorejci. Dali se do drancovaní a pirátství podél pobřeží Gondoru. Během příbuzenského sporu, poražení rebelové Gondoru uprchli do Umbaru. Od té doby se Umbar stával nenávidený nepřítelem Gondoru.V průběhu doby narůstal počet těchto namořníků díky různým psancům a banditům sídlících v okolí Anduiny a začali útočit podél jižního gondorského pobřeží, zachycovat obchodní lodě a unášet ženy k posílení vlastních disidentských komunit. Byli také otrokáři a často využívaly posádky napadených lodí společně s nákladem, a pokud byl nějaký odpor, hodili nepřizpůsobivé přes palubu.

V době Války o Prsten, byli korzáři smísení s Haradskými, a tak Númenorská krev skoro vymyzela.

Během Války o Prsten v době Bitvi na Pelennorských polích, je korsárská flotila na cestě k Harlondu po přejetí Pelargiru se záměrem budoucího nájezdu na Gondor a na pomoc silám Mordoru. Aragorn, s pomocí šedé společnosti, Legolasem, Gimlim a Armádou mrtvých, vyřídí korzáry a vezme si jejich lodě a vesluje k Minas Tirith aby mu pomohl od obležení. Mrtví v bitvě nakonec splní svůj příslib, který dali Isildurovi a mohou konečně odpočívat v pokoji.

Lodě

Korzáři se plavili na velikých, temných, dřevěných lodí s velkými ošklívými černými plachtami, které byly dělány aby vypadali hrozivě. Byly pravděpodobně poháněny lidskými veslaři.