hobit16

- Vrchovci

  Vrchovci, také známí jako Divocí lidé z Vrchoviny, je divoká rasa lidí, posedlích pomstou na lidech z Rohanu, kteří, podle Sarumana, je zahnaly do hor. Ve Dvou Věžích, užívá Saruman jejich hněv jako manipulaci a přesvědčuje je aby zničili země Rohanu během války o Prsten. Posílá je napříč Rohanem, aby pálili a rabovali země. Jeskynní muži stejně jako barbaři, Vrchovci přišli ze země Vrchovina. Při ničení Rohanu, je vedl muž pojmenováný Wulf.Vrchovci  byli lidé z Vrchoviny. 

Historie

V časech Druhého Věku před Numenoriány žili ve Středozemi, primitivní divoši obývali země na západ a na jih od Mlžných Hor, dolů až k údolím okolních Bílých Hor. Nevzdělaní a pověrčivý, byli ostražití k vysokým mužům, kteří přišli  ze Západu, a báli se jich a nenáviděli je. Byli štvaní a pronásledovaní v takových množstvích, že jich začalo rychle ubývat začátkem Třetího Věku. V této době přišli, aby se shromažďovali v údolích Bílých Hor a travnatých rovin Vrchoviny, které ležely západně od Mlžných Hor mezi Morií a Železným Pasem; několik jich šlo k severu, a stali se předky Lidí z Hůrky. Vrchovina se pak stala oblastí nejvíce obydlený těmito lidmi, kteří se začali nazývat Vrchovci.

Když byl Eorlu a jeho lidu dárován Rohan, jak bylo později známo v roce 2510 Třetího Věku, vyhnali divochy z jejich nových zemí, zadělávající si tak na hořkou nenávist a nepřátelství. Divoši byli také hnáni z Ered Nimrais muži z Gondoru. Během dalších pětseti let tito snědí, tmavovlasí divoši podnikali časté útoky na odlehlá osídlení Rohanu, vykonávajic velké msty na uchvatitelích, kterým oni říkali "slámové hlavy" kvůli vysokému množství plavovlasích válečníků mezi nimi. Proto Rohan udržoval hlídky a pevnosti směrem na západ a tak se snažil omezit počet nájezdů, ačkoli tyto hlídky prakticky zmizely pod Červivcovým správcovstvím, do té míry, že Sarumanovy síly mohly udělat nájezdy téměř kde chtěly.

Ještě ne každý však šel proti Divochům. Někde blízko konce třicátého století Třetího Věku, s nimi navázal Saruman kontakt a přikláněl si je na jeho stranu hraním na jejich nelibosti a nenávisti na těch, kteř jim vzali to co bylo jejich. Saruman vítajte v Orthanku velkou družinou těchto Vrchovců, vedených domorodým šéfem pojmenovaným Wulf. Evidentně je přesvědčil, že mohou znovu získat to, co jim bylo vzato. Hrůzostrašná nájezdní síla zahrnující Vrchovce, Skřety a Skurut-Hai roku 3019 T. V. opustila Železný Pas a začala pustošit západní osídlení Rohanu. Předchozí útoky Skřetů a Skurutů zabily mnoho Rohirů, tak nezbyl žádný válečník na to, aby bránil před překvapivým útokem. Mnoho lidí z Rohan bylo zabito v těchto útocích, ale nájezdníci nikdy nejeli přes zemi do Edorasu;
   
Po pádu Železného Pasu v Bitvě o Hlásku, Rohirové ušetřili zbývající Vrchovce a  užili je jako dělníky na to, aby opravily rozbité zdi Žlebu. Po zničení Prstenu, šla většina Vrchovců bydlet do Rohanu,ale někteří zůstali jak pastevci a farmáři. Zbylé obyvatelstvo udělalo z Vrchoviny zazeleň a stala se pokojná, téměř jako Kraj. 

Kultura


Divoši, či Vrchovci, byli lidé z hor, zvyklí na život v krutých podmínkách s malou ochranou, kromě pláště z kožešiny, který často nosily. Mohou i nemusejí být příbuzní se Sněžným lidem z Forochelu na severu. Následkem toho, byli tvrdí, vytrvalí lid, velký a silný, s dlouhými, nečesanými vlasy a vousy. Protože divoši žili v kopcovité a zalesněné oblasti Vrchoviny s největší pravděpodobností lovili, pásli a rybařili s agrikulturou mající malé nebo vůbec žádnou potravinovou produkci.

Vrchovci měli, vzhledem k způsobu jejich života, pravděpodobně nějaké bojovníky se zkušenostmi s luky. Vrchovci jsou také popisovány využívající jízdu u Brodů přes Želíz. Většina vrchovců pravděpodobně bojovalo ale na svých nohou, s klacky a jinými zbraněmi na blízkost. Náboženství vrchovců je neznámé ale protože nebyli nikdy pod kontrolou Saurona, lze předpokládat, že uctívali Iluvatara jako ostatní svoboné národy Středozemě. Nicméně je možná Saruman během Války o Prsten, nabádal k uctívání Melkora, Nebo mohli mít svého vlastního pantheona, který mohl být inspirován Valar.

Jejich primitivní úroveň technologie způsobila to, že jejich zbraně byly surové. Každá zbraň¨, která měla prvek kovu byla buď vzata z Rohanu  či byla darována Sarumanem. Divoši neměli žádný sofistikovaný styl boje. Nenosili brnění; jejich jediné šatstvo bylo kůže a kožešina, kterou odřízli ze zabitých zvířata . Jak lidé Středozemě prosperovali a stali se sofistikovaný, jejich primitivní bratranci se zmenšovali, ustupovali do stínů dokud se nestali více než vzpomínkou, příběh ke krbu k tomu, aby potěšil a poděsil dospělé a děti stejnou měrou.