hobit16

Písmo

Quenijština

Tabulka znaků Tengwar používaných pro souhlásky:

Základní písmena:

Přídavná písmena:

Poznámky:

1) Čistě technicky, "anna", při použití v quenijštině, nemá význam "y"; "y" se zapisuje jako "anna" + "tehta pro samohlásku y". "Anna" se v publikovaných quenijských textech nevyskytuje osamoceně.

2) I když je toto písmeno součástí standardní sady přídavných písmen, v psaných quenijských textech se nepoužívá.

3) Dlouhé a krátké nosiče jsou tichá písmena. Jejich použití spočívá ve spojení se symboly určenými pro samohlásky.


Tabulka znaků Tehtar používaných pro samohlásky:

Poznámky:

1) V quenijštině je zvuk "a" tak frekventovaný, že jeho symbol (tři tečky) je často zjednodušován (do podoby jakéhosi cirkumflexu) nebo, pokud nemůže dojít k nějaké záměně či dvojsmyslu, je zcela eliminován.

2) Všechny Tolkienem publikované quenijské nápisy v Tengwaru obsahují znak ostrého přízvuku pro zvuk "e" a jednu tečku pro zvuk "i", avšak Tolkien zároveň připouštěl, že prohození těchto dvou znaků by bylo rovněž platné.

3) Dlouhé samohlásky mají stejný zvuk jako krátké samohlásky, jediný rozdíl je délka tónu. Například: krátké "u" je jako v brute, zatímco dlouhé "u" je jako v cool (Anglická výslovnost).

Žádné komentáře