hobit16

Slovník

Černá řeč

agh "a"

"jeden(-a,-o), jediný(-á,-é)"

-at infinitivní přípona, nebo snad speciální "intentivní" přípona označující účel: Aš nazg durbatuluk "jeden Prsten vládne všem"

bagronk (DBS) "žumpa, kalová jímka", asi bag+ronk "žumpa+jímka(louže,kaluž,tůň,jezero,rybník)"

búbhoš (DBS) "velký,veliký (-á,-é)"

búrz "tmavý,temný (-á,-é)", (isolováno z Lugbúrz, viz. tam), burzum "temnota,tma"

dug "špína,odpadky,svinstvo,hnus,děvka,lump,darebák", zkusmo isolováno z pušdug, viz. tam

durb- "vládnout", infinitiv durbat, známo jen s příponou: durbatuluk "vládnout jim všem"

ghâš "oheň" (asi odvozenina z Černé řeči, může i nemusí to být původní Sauronův tvar tohoto slova)

gimb- "nalézt", infinitiv gimbat, známo jen se zájmennou příponou: gimbatul, "nalézt je"

glob (DBS) "blázen,pošetilec,bloud,hlupák,pitomec,trouba,vůl,idiot,debil"

gul "jeden z hlavních nevyditelný služebníků Saurona zcela ovládaný jeho vůlí" (A Tolkien Compass str. 172). Překládáno jako "přízrak(-y)" ve složenině Nazgul, "Prstenový(-é) přízrak(-y)".

hai "lid,národ", v Uruk-hai "Uruk-lid" a Olog-hai "Zlobří lid"; porovnej též s Oghor-hai.

iši "v,ve,do", sufixová příklonka: burzum-iši, "do temnoty".

krimp- "svázat,spoutat", infinitiv krimpat, známo jen se zájmennou příponou: krimpatul, "svázat je"

lug "věž". Isolováno z Lugbúrz, porovnej Lugbúrz Temná věž, Sindarsky Barad-dur (Lug-búrz "Věž- temnot")

nazg "prsten": aš nazg "jeden prsten", Nazgul "Prstenový(-é) přízrak(-y)"

Nazgul "Prstenový(-é) přízrak(y)", nazg + gul (viz. výše)

Oghor-hai "Drúedain" (UT:379; může a nemusí to být čistá Černá řeč)

olog druh Zlobra vyšlechtěný Sauronem. Olog-hai "Olog-lid".

pušdug (DBS) "svinstvo sraček", asi puš+dug "trus,hnůj,hovna,sračky + špína,odpadky,svinstvo,hnus,děvka, lump,darebák" (pokud Vás napadne lepší překlad, tak mi ho pošlete - stesk překladatele)

ronk (DBS) " jímka,louže,kaluž,tůň,jezero,rybník", pravděpodobná isolace z bagronk, viz. tam

skai (DBS) citoslovce opovržení

snaga "otrok" (možná DBS.)

ša (DBS) citoslovce opovržení

šarku (DBS?) "stařec, starý muž"

thrak- "přinést,přivédst", infinitiv thrakat, známo jen s příponou: thrakatuluk "přivédst je všechny"

u (DBS) "do,k,ke,ku" (v angl. "to")

-uk "všichni,všechny,všechno", přípona k zájmenné příponě: -uluk, "je všechny"

-ul zájmenná přípona "jim všem, je všechny".

-um abstraktní přípona odpovídající anglickému "-ness" v burzum "temnota,tma".

uruk velká odrůda Skřeta.

Žádné komentáře